International publicationsProfiles and Interviews

BDP Magazine: Winners and Losers

By April 11, 2019No Comments

De creatieve klasse heeft in veel opzichten de stad gered, alleen blijkt nu dat niet iedere stedeling deelt in het succes. Door
stijgende woonkosten gaapt een steeds diepere kloof tussen stadsbewoners. Daarom moeten we werk maken van inclusief
urbanisme, betoogt stedelijk geograaf Richard Florida.